طلبه مبلغ مدرسه

فضائل اخلاقی ورفتاری امام حسن عسکری (ع) الگوی همه جهانیان

شناسه خبر : 113939

1400/08/24

تعداد بازدید : 15

فضائل اخلاقی ورفتاری امام حسن عسکری (ع) الگوی همه جهانیان
محمدجانی طلبه مبلغ مدرسه گفت: یکی از راه های شناخت معصومان علیه السلام وپیروی از ایشان به عنوان شیعیان مراجعه به آموزه ها وعمل به آنان است

 

به گزارش پایگاه خبری اطلاع رسانی حووزه علمیه الزهرا س آباده طشک خانم آسیه محمدجانی در نشست اخلاقی که با حضور طلاب مدرسه علمیه خواهران الزهرا آباده طشک برگزار شد اظهار کرد: شناخت معصومان علیه السلام وپیروی و اطاعت از ایشان بسیار مهم واساسی است؛ زیرا سعادت دنیا وآخرت انسان در گرو چنین شناخت واطاعتی است، تنها ثقلین یعنی کتاب خدا وعترت علیه السلام است که راه نجات انسان وسعادت اوست.

وی افزود: امام حسن عسکری علیه السلام همچون پدر بزرگوارش عابدترین فرد زمان بود وبیش از همه به اطاعت خداوند می پرداخت، در این باره محمد شاکری می گوید امام به سجده می رفت ومن می خوابیدم و بیدار می شدم واو همچنان در سجده بود هرگاه امام زندانی می شد، عبادت حضرت زندان بانان را تحت تاثیر قرار می داد به گونه ای که عبادت ورفتار او با زندان بانان موجب شرمندگی آنها می شد.

این مبلغ دینی عنوان کرد: فضائل اخلاقی ورفتاری امام حسن عسکری علیه السلام الگویی است برای همه جهانیان، امام حسن عسکری علیه السلام مانند اجدادبزرگوارش در بخشندگی وکمک به مردم یگانه روزگار بود به نماز اول وقت اهیت بسیار می داد ، فضائل اخلاقی وکمالات معنوی ایشان موجب شده بود که نه تنها شیعیان و پیروان آن حضرت، بلکه عامه مسلمانان وحتی دشمنان نیز بر عظمت وبزرگواری آن حضرت اعتراف نمایند.

وی با اشاره به اینکه تواضع وفروتنی یکی از مهم ترین فضائل اخلاقی است بیان داشت: از نظر امام حسن عسکری علیه السلام تواضع وفروتنی انسان را نه تنها کوچک نمی سازد بلکه مانند درخت پرباری می نماید که برای مردم نیز فواید بسیاری دارد، اما تکبر موجب می شود تا انسان های دیگری تحت فشار روحیه واستثمار قرار گیرند وسعادت وخوشبختی خویش را در زندگی دنیوی از دست بدهند.

وی در آخر افزود: امام حسن عسکری علیه السلام مانند پدران بزرگوارش به همه فضائل وخوبی ها آراسته واز همه بدی ها پیراسته بود ایشان چنان در قله فضیلت وکمال قرار داشت که نه تنها دوستان وپیروانش او را ستوده اند بلکه دشمنان کینه ورز نیز اورا ستوده اند وی از جهت وقار، عفاف، بزرگواری وبخشندگی در میان علویان، فرماندهان ارشد نظامی، وزرا وهمه مردم نمونه والگو بود ومردم به نیکی از ایشان یاد می کردند.

    نمايش اخبار

    دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

    موانع و راهکارهای افزایش جمعیت