مبلغ دینی:

محصول معلم باید پرورش انسان پرهیزگار وبا تقوا باشد

شناسه خبر : 106495

1400/02/13

تعداد بازدید : 4

محصول معلم باید پرورش انسان پرهیزگار وبا تقوا باشد
قلتاش استاد مدرسه گقت: همه سعادت ها وهمه شقاوت ها انگیزش از مدرسه هاست وکلیدش در دست معلمان است، آموزش و پرورش زمینه ساز رشد فکری واخلاقی انسان های یک جامعه پویا است

به گزارش پایگاه خبری اطلاع رسانی حووزه علمیه الزهرا آباده طشک، خانم صدیقه قلتاش در نشست اخلاقی که با حضورطلاب مدرسه علمیه خواهران الزهرا برگزار شد؛ اظهار کرد: یکی از مولفه های مهم که مانع تربیت صحیح دانش آموزان در حوزه دین می شود وجود معلملن ومربیان ناکارآمد است، در مکتب حیات بخش اسلام، نقش معلم در رفتار وتکوین شخصیت دانش آموزان، بسیار با اهمیت معرفی شده است؛ از این رو اخلاق شایسته معلمان دینی و اولیای امور تربیتی، اثر بسیار مطلوبی در ایجاد انگیزه ورغبت دانش آموزان به مسائل دینی دارد، معلم دینی با روح و روان دانش آموزان سرکار دارد اعتقادات هر کسی عامل اصلی اخلاق و رفتار فردی و اجتماعی اوست.

وی افزود: اولین ویژگی ای که در دین برای معلم ومربی آمده است آغاز تربیت از خود معلم ومربی است، دومین ویژگی که دین برای معلم ومربی قائل شده، الگو بودن معلم برای دانش آموزان است زیرا به میزان قابل توجهی، شخص تربیت پذیر، محتاج یک الگوی زنده و موفق است تا بتواند با مشاهده ومقایسه نقاط ضعف خویش را دریابد، سومین ویژگی مهمی که دین برای معلم ومربی تجویز نموده است این که معلمان باید از کرامت واحترام شایسته برخوردار باشند، تا امکان تربیت دینی دانش آموزان فراهم شود.

این مبلغ دینی عنوان کرد: محصول معلم باید پرورش انسان پرهیزگار وبا تقوا باشد،  آگاهی از مسائل تربیتی، اساس انتخاب یک فرد برای حرفه معلمی است، معلم دینی که به منزله نماینده دین در کلاس حاضر می شود، با ذره بین دقیق دانش آموزان، مورد آزمایش قرار می گیرد، وبه طور غیر مستقیم رفتار او به دین نسبت داده می شود معلم دینی، شخصیتی است که این اعتقادات را در ذهن دانش آموز شکل می دهد.

وی با اشاره به تاثیر تربیت معلملن برروی دانش آموزان، بیان داشت: تاثیر معلمان بسیجی در رشد دانش آموزان محیط اجتماعی مدرسه وسیع تر از محیط خانه و بیش از آن تابع دگرگونیهای جامعه ودارای اختلاف زیادی با محیط خانه می باشد ارتباط ودلبستگی نوجوان به معلمان تاثیر زیادی بر روی علایق، نگرشها، تفکرات و تمایلات وی به جای می گذارد به همین خاطر هرچه ارتباط وعلاقه به اشکال ورنگهای گوناگون درآید که اساس آن به شخصیت معلم، میزان ایمان معلم به شغل خود، مقدار درک وشناخت وی را نسبت به مرحله نوجوانی وطریقه حل مشکلات آن بستگی دارد.

وی درآخر افزود: وظیفه معلم به امر تدریس و آموزش محدود نمی شود بلکه معلم مسئول تربیت روح و روان وعقل وفکر شاگردان خود است اگر همه معلمان در نظام آموزشی وظیفه تربیت را در کنار تعلیم داشته باشند باید معلم فیزیک هم کنار دیگر معلمان در تربیت دانش آموزان بکوشند در این صورت است که تربیت در معنای واقعی اش محقق خواهد شد ودر تعمیق تربیت دینی دانش آموزان، موفق خواهیم بود زیرا معلم، فقط آموزگار نیست بلکه مهم تر از آن یک مربی ویک الگوی با نفوذ است.


 

    نمايش اخبار