مبلغ دینی:

بصیرت افزایی و دشمن شناسی، دستاورد مهم دوران دفاع مقدس

شناسه خبر : 106274

1400/02/07

تعداد بازدید : 5

بصیرت افزایی و دشمن شناسی، دستاورد مهم دوران دفاع مقدس
بیات استاد مدرسه گفت: بصیرت افزایی ودشمن شناسی از اصلی ترین مولفه هایی بودند که ملت ایران در دوران دفاع مقدس با تکیه بر آن در برابر دشمن ایستادند وبا اتحاد وهمدلی خویش حماسه های ماندگاری را خلق کردند

به گزارش پایگاه خبری- اطلاع رسانی حوزه علمیه الزهرا آباده طشک، خانم طیبه بیات در نشت بصیرتی که با حضور طلاب مدرسه علمیه خواهران الزهرا آباده طشک برگزار شد، اظهار کرد: همیشه ایران اسلامی خصوصا از زمان انقلاب اسلامی ودوران هشت ساله دفاع مقدس با ذکر آن همه دلاوری ها ورشادت های پیدا وپنهان در این دوران که برخی از آن ها در رسانه ها به نمایش گذاشته شده است خاری در چشم دشمنان دین اسلام وفرهنگ اسلامی بوده است ودشمنان با دست نیاز دراز کردن به سوی رسانه ها سعی در نفوذ بین افراد وخانواده ها وتسخیر قلب وذهن مخاطبان خود وتغییر ذائقه ها وسعی در تغییر فرهنگ ناب اسلامی در تلاش هستند.

وی افزود: مقابله وجنگ با دشمنان در هر دین ومکتبی لازم وضروری است ودر اسلام نیز همین طور، با این تفاوت که در اسلام این مبارزه ابتدا با مبارزه نفس فردی ودوم مبارزه با نفسانیت وسوم مبارزه با سیستم فریب شیطانی تعریف شده است.

این مبلغ دینی عنوان کرد: دشمنان این مرز و بوم از ابتدای پیرزی انقلاب اسلامی وزمانی که ملت به پا خواسته با سرنگون کردن رژیم پهلوی خواهان استقلال وقطع استعمار بیگانگان از کشورشان شدند، توطئه های گوناگونی را برای ضربه زدن به حکومت مردم سالار ایران طراحی کردند وهنوز هم این فرایند در جریان است ونمی خواهند ایران با استقلال خود در جهان شناخته شده باشد، هدف انقلاب اسلامی، حکومت ولایی بود که با منافع وتفکر مستکبران که انسان را محور لذت ها می دانستند در تضاد قرار داشت، بنابراین دشمنی را با نظام اسلامی بنا نهادند.

وی با اشاره به سخنان رهبری بیان داشت: بصیرت پیش نیاز دشمن شناسی است، برای مقابله با دشمن باید او را شناخت، به اهدافش پی برد و روش های اورا در ضربه زدن و رسیدن به اهدافش باز شناخت، نقاط قوت وضعف او را مطالعه کرد ملت ایران به همان نسبت که دشمن، روش های خود را در توطئه علیه ایران اسلامی پیچیده تر می کند باید بر هوشیاری وآگاهی خود بیفزاید وبا بصیرت وآگاهی چهره دشمن را در هر لباسی که هست شناسایی کند.

وی در آخر گفت: استقامت وایستادگی ایرانیان، سبب شد تا رویکرد مردم منطقه نسبت به مقاومت تغییر کند وآن ها با الگو قرار دادن ایران به مقابله با ظلم وستم بپردازند اعتقاد مردم به اسلام ودین، استقامت وپایداری را در منطقه وجهان اسلام شکل داد واین مقاومت وبیداری اسلامی که امروزه در جهان شکل گرفته است به طور یقین با نگرش فرهنگ، استقامت مردم به ویژه هدایت های امام خمینی (ره) وایت الله خامنه ای مقام معظم رهبری میسر شد.

    نمايش اخبار