مبلغ دینی:

روزه برای آزمایش اخلاص مردم است

شناسه خبر : 106079

1400/02/01

تعداد بازدید : 10

روزه برای آزمایش اخلاص مردم است
کشاورز استاد مدرسه گفت: روزه ماه رمضان سپر است از عقاب الهی، یعنی روزه موجب غفران وآمرزش گناهان انسان است به وسیله روزه نجات از آتش جهنم وعقوبت پروردگار به دست می آید

به گزارش پایگاه خبری -اطلاع رسانی حوزه علمیه الزهرا آباده طشک، خانم عذرا کشاورز در نشست اخلاقی که با حضور جوانان، نوجوانان و طلاب مدرسه علمیه خواهران الزهرا آباده طشک برگزار شد، اظهار کرد: خداوند روزه را برای آزمایش اخلاص مردم مقرر وفرض فرموده است وکسی که به پیشگاه حضرت حق اخلاص ورزد تمامی اوصافی که در فلسفه روزه بیان شده شامل حالش می شود روزه کاملا با اخلاص روزه دار، در رابطه است یعنی کسی که روزه می گیرد وتمامی روز را با همه امکان خوردنیها و آشامیدنیها یی که در اختیار دارد در عین حال امساک می نماید، جز اخلاص به پیشگاه حق مفهومی دیگر ندارد.

وی افزود:روزه از نظر بهداشت جسم وسلامت بدن وابعاد دیگر دارای فواید فراوانی است روزه در سلامت معده وپاکسازی آن از انواع غذاها که موجب بیماریهای زیادی است اثرات فوق العاده ای دارد معده مرکزوخانه هر دردی است وپرهیز واجتناب از غذاهای نامناسب وزیاد خوردن اساس وراس هر داروی شفا بخشی است.

این مبلغ دینی عنوان کرد: از نظر اسلام ارزش روزه بسیار والاست ودر میان احکام اسلامی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است صحت وسلامت تن به عنوان یکی از حکمت ها وفلسفه واهداف روزه بیان شده است، به گونه ای که روزه زکات بدن است که موجب رشد ونمو تن خواهد شد روزه آرامش بخش دل هاست پس اگر آرامش را می خواهیم ودچار اضطراب و تشویش هستیم به روزه به عنوان یکی از عوامل سکونت قلب وآرامش توجه داشته باشیم.

وی با اشاره به آیات وروایات بیان داشت: روزه برای مومنان فرض شده است تا به تقوا وپرهیز گاری برسند یعنی حکمت وفلسفه وجوب روزه به این برنمی گردد که مسلمانان از صبح تا شام خود را گرسنه وتشنه نگه دارند، اگر روزه اجتناب از خوردن ونوشیدن وپرهیز از سایر اعمال باطل کننده روزه است این اجتناب وامساک باید مسلمان را به تقوا وپرهیزگاری برساند پس روزه در واقع تمرین تقوا وپرهیز گاری است که از راه امساک واجتناب حاصل می شود واین تنها به خوردن وآشامیدن محدود نمی شود.

وی در آخر بیان داشت: روزه عامل بازدارنده از گناه وعامل سرکوب کننده نفس عصیان گر است تقوا تنها از راه روزه وخود داری از شهوات به دست می آید ونزدیکترین راه وموثرترین رژیم معنوی وعمومی ترین آن است به طوری که همه مردم در همه اعصار بتوانند از آن بهره مند شوند وآن عبارت است از خود داری از شهوتی که همه مردم در همه اعصار مبتلای به آنندوآن عبارت است از شهوت شکم از خوردن وآشامیدن وشهوت جنسی که اگر مدتی از این سه چیز پرهیز کنند واین ورزش را تمرین نمایند به تدریج نیروی خویشتن داری از گناهان در آنان قوت می گیردو بر اراده خود مسلط می شوند.

    نمايش اخبار