مبلغ دینی:

انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است

شناسه خبر : 105448

1400/01/14

تعداد بازدید : 26

کشاورز امام جمعه موقت شهرستان گفت: یکی از مهم ترین تکالیف امام عصر بر شیعیان که خود موجب ادای دیگر حقوق نیز می تواند باشد ایجاد زمینه جهت ظهور امام عصر (عج) است منتظر واقعی کسی است که از آنچه که امام زمانش کراهت دارد دوری واجتناب کند

به گزارش پایگاه خبری - اطلاع رسانی حوزه علمیه الزهرا آباده طشک، آقای سید حسین کشاورز در نشست معرفتی وبصیرتی که با حضور طلاب مدرسه علمیه خواهران الزهرا برگزار شد، اظهار کرد: مهم ترین فلسفه ای که برای قیام حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف برشمرده اند تحقق عدالت فراگیر وگسترده است، با توجه به اینکه یکی از علل ضرورت معاد نیز همین ضرورت تحقق کامل است وبا توجه به اینکه دنیا فقط دار گذرواصل ومقصد نهایی آخرت است.

وی افزود: انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است چنین انتظاری است که بالاترین عبادت ها است چرا که به انسان شوق،تحرک، مسئولیت، امید و عزت وسرافرازی می دهد ماهیت زندگی انسان با انتظارو امید به آینده عجین شده است به گونه ای که بدون انتظار، زندگی مفهومی ندارد وشور ونشاط لازم برای تداوم آن در کار نیست.

این مبلغ دینی عنوان کرد: مساله صبر وانتظار برای ظهور وانقلاب جهانی حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف از جمله مسائلی است که دشمنان ومخالفان آن، گاه در صدد تحریف آن برمی آیند وآن را به عکس مفهوم حقیقی نشان می دهند امروزه انسان بیش از آنکه نیازمند تسخیر عالم هستی باشد نیازمند داشتن ایده ای روشن است که بتواند با آن دشمنان درون وبیرون را شکست دهد.

وی با اشاره به آیات وروایات بیان داشت: از منظر قرآن کریم انسان به زمین نیامده که در زمین بماند بلکه آمده تا مسیر حرکت به سوی خدا را طی کند، همواره انسان در مسیر تکامل وتعامل معقول قدم خواهد گذاشت و از همین روی اقتداری مومنانه را در دوران انتظار تجربه خواهد کرد تجربه ای که برای او امنیت در سایه صلح جهانی وتوسعه در سایه عدالت خواهی را به دنبال خواهد داشت .

وی در آخر افزود: اولین ومهم ترین وظیفه فرد منتظر،کسب معرفت نسبت به وجود مقدس امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف است،حفظ وتقویت پیوند با مقام ولایت وتجدید عهد با آن حضرت یکی دیگر از وظایف مهم منتظران است تا با چنین عهد وپیمانی ناگسستنی برای یاری حضرتش تا پای جان بایستند وهرگز تن به ذلت وظلم وبی عدالتی ندهند.

 


 

    نمايش اخبار