مبلغ دینی:

فرزند آوری وافزایش جمعیت باعث پیشرفت وثبات هرکشوری می شود

شناسه خبر : 105294

1399/12/27

تعداد بازدید : 30

فرزند آوری وافزایش جمعیت باعث پیشرفت وثبات هرکشوری می شود
اسفندیاری طلبه مبلغ مدرسه گفت: کاهش جمعیت به هر روش وتوجیهی به دلیل ترس فقر ومشکلات اقتصادی برخلاف روح ایمان وفلسفه اسلام است واین وعده حق خداوند است

 

به گزارش پایگاه خبری - اطلاع رسانی حوزه علمیه الزهرا آباده طشک، خانم محبوبه اسفندیاری در نشست بصیرتی که با حضور طلاب مدرسه علمیه خواهران الزهرا آباده طشک برگزار شد، اظهار کرد: کشور های در حال توسعه بیش از هر سرمایه ای به منابع انسانی جوان وپرتحرک نیاز دارند وگر نه جامعه پیر مشکلات فراوان اقتصادی خواهد داشت وجمعیت بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

وی افزود: دنیا اکنون به این نتیجه رسیده است که تهدید نسل یک تهدید جدی محسوب می شود وغربی ها در کشورهای اسلامی به ویژه کشور انقلابی ایران اصرار دارندکه جمعیت کنترل شود جمهوری اسلامی ایران با جمعیت هشتاد میلیونی قدرتمند مانع اهداف کشورهای غربی است لذا در رسانه های خود واز طریق عوامل داخلی خانواده ها را از داشتن فرزند بیشتر می ترسانند.

این مبلغ دینی عنوان کرد: آیین اسلام وتمامی ادیان آسمانی پیروان خود را به افزایش جمعیت با ایمان و شایسته به اندازه ای که در توان آن ها باشد فرا می خواند در قرآن آیات متعددی در مورد فرزند وجود دارد که از مجموع آن ها چنین برداشت می شودکه فرزندان نعمت های الهی نزد والدین هستند وچون سایر نعمت های الهی، هم می توان با استفاده صحیح از آن ها در مسیر تکامل هدایت خود وآن ها از ایشان بهره جست وهم می توان با عدم استفاده صحیح از آن ها خود وآن ها را به خاک ذلت نشاند.

وی با اشاره به اینکه اصل وجود فرزند به عنوان نعمت الهی یاد شده بیان داشت: در قرآن کریم اصل وجود فرزند به عنوان نعمت الهی یاد شده واعتقاد به روزی رسانی خدای متعال جزو مسلمات آموزه های قرآنی ودینی است لذا کاهش جمعیت به هر روش وتوجیهی به دلیل ترس فقر ومشکلات اقتصادی برخلاف روح ایمان وفلسفه اسلام است واین وعده حق خداوند است.

وی در آخر افزود: با توجه به اینکه خانواده ها به تک فرزندی یا نداشتن فرزند آوری روی آورده واین باعث شده جمعیت جوان ما روبه کاهش رود، دلیل این امر تبلیغ رسانه های غربی ومشکلات اقتصادی می باشد، تبلیغ رسانه های غربی که سرنوشت ملت ها وکشور ها را با استفاده از قدرت های اقتصادی ونظامی که در دست دارند با میل و اراده خود تغییر می دهند هدف آن ها کم کردن جمعیت جهان است با توجه به اینکه فرزند آوری برای کشوریک امر مهم وحیاتی می باشد باید همه مردم ودولت به این امر مهم کمک کرده، خانواده ها می توانند با ساده زیستی واستفاده از فکروخلاقیت خود هزینه ها را پایین آورده ودولت ومسئولین نیز با ایجاد شغل وتشویق خانواده ها به این امر کمک کنند .

    نمايش اخبار