سیدمحمدحسین اجاقی استاد حوزه ودانشگاه

مهم ترین عامل کاهش استرس، بالابردن ظرفیت درونی است

شناسه خبر : 101214

1399/10/12

تعداد بازدید : 31

به گزارش پایگاه خبری - اطلاع رسانی حوزه علمیه های علمیه فسا، کازرون، اقلید، ششده، فاطمیه شیراز، میانشهر، خفر،گله دار، آباده با همکاری معاونت فرهنگی حوزه های علمیه فارس، سومین کارگاه از سلسله کارگاه های مدیریت استرس، با حضور دکتر سیدمحمد حسین اجاقی برگزار شد. وی در ابتدا به سوالات مطرح شده از مباحث جلسه گذشته پاسخ داد.

وی در رابطه با عوامل اثرگذار بر تشدید استرس، اظهار کرد:

یکسری عوامل بر ضعف یا شدت استرس در افراد، تاثیر دارند. از جمله: ۱-تفاوت های فردی:ساختارهای جسمی از لحاظ ژنتیکی،  سبک زندگی، شناخت الگوهای شخصیتی ۲-رابطه فرد با محیط:شناخت سیستم و روابط خانوادگی از لحاظ پیوسته بودن یا گسسته بودن وصمیمی بودن افراد خانواده، تعداد دوستان ۳-فرآیند ارزیابی فرد: شناخت باورهای فردی ونحوه برخورد با اتفاقات.

در ادامه گفت: سبک های مقابله به معنای نحوه مقابله و برخورد افراد با استرس است. این سبک تعیین می کند فرد در مقابل یک رویداد آسیب می بیند یا نه. یکسری سبک های دیگر نیز هستند که شامل:  1-مسئله مدار:تمرکز ازطریق حل کردن آن مسئله، کم یا ازبین بردن.تلاش وفعالیت برای حذف یا کم کردن اثرعوامل استرس زا، برنامه ریزی کردن، فکرکردن هدفمند، کنارگذاشتن فعالیت های غیرضروری، راهنمایی ومشورت گرفتن از صاحبان فکر، جستجوی اطلاعات وحل مسئله وتصمیم گیری

۲-هیجان مدار:علائم وهیجانات منفی را کم و فرد را ارام می کند.دعا ونیایش از مهمترین انها است،نگاه مثبت به استرس، درد دل کردن با افراد راز دار وصمیمی،ابراز محدودعواطف، پرت کردن حواس به نعمت های پروردگار، پرداختن به فعالیت های ذهنی و بدنی، گفتگوی درونی مثبت، صبرو بردباری کردن از این دسته عوامل سبک مقابله با استرس است و به این سبک های سازگارانه می گویند. اما سبک های ناسازگارانه این گونه هست:مصرف مواد مخدر، خوردن داروی آرام بخش،انجام رفتارهای تکانشی وپرخاشگرانه.

وی در درپایان بحث گفت: بهترین سبک،  ترکیبی از هردو سبک  مسئله مدار و هیجان مدار است. افرادی می توانند استرس را مدیریت کنند که خوش بین، شوخ طبع، احساس کنترل، خودکار آمد، اعتماد به نفس وخود آگاهی که دارای هدف ومعنا باشد.

نمايش اخبار

بسیجی یعنی سپر بلای ولایت
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

بسیجی یعنی سپر بلای ولایت