گاهنامه علمی، فرهنگی پژوهشی بشری

شناسه نوشته : 18699

1395/04/13

تعداد بازدید : 697

گاهنامه علمی، فرهنگی پژوهشی بشری
مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) داراب

    اخبار مدارس

    رفتار بدون استرس معلم ودانش آموز سبب کاهش استرس دانش آموز می شود
    سه شنبه ۳۰ دى ۱۳۹۹

    رفتار بدون استرس معلم ودانش آموز سبب کاهش استرس دانش آموز می شود

    میرشکاری طلبه مبلغ مدرسه گفت: در شرایط کنونی بهترین روش کاهش استرس دانش آموزان از کلاس های مجازی پذیرش وضعیت موجود وتطبیق خود با شرایط است، شکایت ها باعث می شود مدیریت شرایط سخت تر شود