درباره ما

شناسه نوشته : 26522

1398/02/04

تعداد بازدید : 313

    اخبار مدارس

    جایگاه حوزویان را در پیشبرد کار حلقات صالحین تبیین کرد
    چهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۹

    جایگاه حوزویان را در پیشبرد کار حلقات صالحین تبیین کرد

    رقیه عسکریان مدیر مدرسه کوثر آباده با حضور در جمع فرماندهان پایگاه های بسیج ایزد خواست، جایگاه حوزویان را در پیشبرد کار حلقات صالحین تبیین کرد.