درباره ما

شناسه نوشته : 26522

1398/02/04

تعداد بازدید : 497

    اخبار مدارس

    رفتار بدون استرس معلم ودانش آموز سبب کاهش استرس دانش آموز می شود
    سه شنبه ۳۰ دى ۱۳۹۹

    رفتار بدون استرس معلم ودانش آموز سبب کاهش استرس دانش آموز می شود

    میرشکاری طلبه مبلغ مدرسه گفت: در شرایط کنونی بهترین روش کاهش استرس دانش آموزان از کلاس های مجازی پذیرش وضعیت موجود وتطبیق خود با شرایط است، شکایت ها باعث می شود مدیریت شرایط سخت تر شود