گاهنامه علمی فرهنگی شمیم معرفت

شناسه نوشته : 18700

1395/04/13

تعداد بازدید : 602

گاهنامه علمی فرهنگی شمیم معرفت
مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) گله دار

    اخبار مدارس

    حضرت زهرا الگوی جامع و برتر برای نسل دیروز، امروز و فردا
    سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

    حضرت زهرا الگوی جامع و برتر برای نسل دیروز، امروز و فردا

    حجت الاسلام دکتر مدبر گفت: خداوند متعال به هر یک از دو جنس زن و مرد برتری هایی متناسب با جنس خود، عنایت کرده که هیچ یک از آن دو نباید به دنبال کسب فضائل جنس دیگر باشد.