نشریه فرهنگی، تربیتی، پژوهشی ناعمه

شناسه نوشته : 21989

1396/04/10

تعداد بازدید : 420

نشریه فرهنگی، تربیتی، پژوهشی ناعمه
مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س) کازرون

    اخبار مدارس

    حضرت زهرا الگوی جامع و برتر برای نسل دیروز، امروز و فردا
    سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

    حضرت زهرا الگوی جامع و برتر برای نسل دیروز، امروز و فردا

    حجت الاسلام دکتر مدبر گفت: خداوند متعال به هر یک از دو جنس زن و مرد برتری هایی متناسب با جنس خود، عنایت کرده که هیچ یک از آن دو نباید به دنبال کسب فضائل جنس دیگر باشد.