فصلنامه خبری تحلیلی سیاسی بصیرت ظهور

شناسه نوشته : 19057

1395/06/16

تعداد بازدید : 616

فصلنامه خبری تحلیلی سیاسی بصیرت ظهور
بسیج طلاب مدرسه علمیه حضرت نرگس جهرم

    اخبار مدارس

    حضرت زهرا الگوی جامع و برتر برای نسل دیروز، امروز و فردا
    سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

    حضرت زهرا الگوی جامع و برتر برای نسل دیروز، امروز و فردا

    حجت الاسلام دکتر مدبر گفت: خداوند متعال به هر یک از دو جنس زن و مرد برتری هایی متناسب با جنس خود، عنایت کرده که هیچ یک از آن دو نباید به دنبال کسب فضائل جنس دیگر باشد.