اخبار مدارس

حضرت زهرا الگوی جامع و برتر برای نسل دیروز، امروز و فردا
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

حضرت زهرا الگوی جامع و برتر برای نسل دیروز، امروز و فردا

حجت الاسلام دکتر مدبر گفت: خداوند متعال به هر یک از دو جنس زن و مرد برتری هایی متناسب با جنس خود، عنایت کرده که هیچ یک از آن دو نباید به دنبال کسب فضائل جنس دیگر باشد.